Geschiedenis

 

Molen "De Ster" is een achtkante stellingkorenmolen en is gebouwd in 1859.
Op de "Baard" van de molen staat het jaartal
1856 maar dat is het jaar waarin opdracht wordt gegeven tot de bouw van deze molen.
Molenbouwer is de firma Zijthoff uit
Deventer geweest.
De bouw van de molen is dus pas in 1859 geheel voltooid.
De bouwopdracht komt van Berendina
Hagens, weduwe van G. Hilhorst.
Haar zoon Jan Hilhorst wordt de molenaar op deze molen en in 1861 de eigenaar.
In 1908 komt Albert Scholten, een zwager van Jan Hilhorst, op de molen als muldersknecht te werken.
Ook de
achterkleinzoon van Jan Hilhorst, A.B. Hilhorst, is dan als muldersknecht op de molen werkzaam.
In 1914, bij het uitbreken
van de oorlog, is Albert Scholten vertrokken naar het Winterswijkse. Maar ruim een jaar later heeft men hem weer opgehaald. Jan Hilhorst is overleden aan longontsteking. Dat is dan nog een heel ernstige ziekte.
In 1916 koopt Albert Scholten de molen.In de periode dat Albert Scholten eigenaar is van de molen zijn er diverse dingen gebeurd die de molen uitwendig een heel ander aanzien hebben gegeven. Ik heb niet alles kunnen achterhalen maar volgens een verhaal uit de krant van 27 september 1957 komen wel wat dingen aan het licht.
Op het moment dat de molen door Albert Scholten gekocht wordt, zit er nog een houten as in de molen.
Alleen de wieken
zijn vervangen door stalen roeden.
Lees meer: Geschiedenis